Je možné využívať Towbox s elektrickým autom?

Je možné využívať Towbox s elektrickým autom?

Minule sme si v našom blogu napísali niečo o elektrických autách. Ich popularita v posledných rokoch rastie to dostatočne rýchlym tempom a veľa vodičov dnes uvažuje o ich kúpe.

Pred kúpou nového auta si kladieme veľa otázok a nie je to ináč ani pred kúpou elektrického auta. Jednou z najzásadnejších otázok je veľkosť batožinového priestoru vo vozidle a možnosti ako tento priestor v prípade potreby zväčšiť, resp. rozšíriť o dodatočný objem potrebný na prepravu akejkoľvek batožiny, či dokonca našich štvornohých miláčikov.

Tento krátky článok sa pokúsi na nejasnosti ohľadom možnosti uchytenia takéhoto prepravného boxu na ťažné zariadenie vozidla odpovedať.

Čo je elektrické auto a aké sú jeho výhody?

V prvom rade si treba povedať, že elektrické autá sú aj napriek všetkému ekologické, pretože nemajú motor produkujúci emisie oxidu dusičitého – látky zodpovednej každoročne za predčasnú smrť 50 000 Európanov. Samozrejme, sú tu aj iné znečisťujúce látky ako je oxid uhoľnatý, uhľovodíky, amoniak, ale aj ďalšie pre človeka toxické a rakovinotvorné chemikálie ako je benzén, či polycyklické uhľovodíky. 

Hlavne situácia v mestách, kde žije viac ako polovica obyvateľov Zeme je z pohľadu kvality ovzdušia v nich veľmi zlá a v kombinácii s prebiehajúcimi zmenami klímy, zahrievaním planéty a nedostatkom vody sa bude život v mnohých týchto mestách sveta zhoršovať.

Elektrické autá by mali preto logicky v tomto smere prinášať menej ruchu a emisií v porovnaní so spaľovacími autami a ponúknuť vodičom aj radu ďalších výhod.  Vývoj batérií ako hnacieho systému elektromobilov napreduje míľovými krokmi a okrem zlepšenia kvality života hovorí v prospech elektromobilov aj ich menej finančne náročná údržba pri súbežnom využití vyspelejších technológií.

Je možné inštalovať prepravný box na elektrické auto?

Áno, viac a viac výrobcov elektrických automobilov dnes ponúka možnosť inštalácie ťažného zariadenia na zadnú časť vozidla. Práve tento systém ťažného, resp. vlečného zariadenia je potrebný na uchytenie akéhokoľvek prepravného boxu na batožinu, či prevoz zvierat.

Základným pravidlom pri všetkých autách vrátane tých elektrických je, že každé z nich na pohyb potrebuje nejakú formu energie. U elektrických áut je to energia uložená v batériách, pričom čím väčšie je zaťaženie auta, tým viac energie je potrebné na jeho pohon.

Na zníženie spotreby energie u batériových vozidiel, u ktorých sa vyžaduje rozšírenie batožinového priestoru o prepravný box, môžeme jednoznačne odporučiť ako vhodnejšiu možnosť uchytenie boxu na vlečné zariadenie, kedy nedochádza k negatívnemu vplyvu na aerodynamiku vozidla a tým k navyšovaniu spotreby energie.

Aj keď je elektromobilita ešte len vo svojich začiatkoch, je potrebné dodať, že rovnako boli vo svojich začiatkoch kedysi parné a neskôr spaľovacie motory a prechod od konských záprahov k ním bol v tom čase pre väčšiu časť spoločnosti nepredstaviteľný. Ako vidieť dnes, elektrické autá ponúkajú vodičom viacero výhod oproti klasickým spaľovákom a keďže nie je problém s využitím prepravného boxu na ťažnom zariadení u žiadneho z týchto typov vozidiel, jediným problémom vám ostane len výber tej správnej trasy za novými zážitkami.

Komentáre nie sú povolené